Welkom by ons webtuiste in Afrikaans!
 
Wat CHRISTIAN FRIENDLY PRODUCTS (CFP) se Kenteken-Inisiatief behels As ‘n geregistreerde organisasie sonder winsbejag is die doel van CFP om ‘n alternatief vir die halaal-etiket daar te stel. Dit word vermag deur die breë Christengemeenskap te mobiliseer ten gunste van die gebruik van produkte met die CFP-kenteken daarop. Graag wil ons die Christenverbruikerspubliek die versekering gee dat fondse wat deur ons etiket gegenereer word na die bemagtiging van die Kerk en Christenorganisasies sal gaan. Dmv hierdie alternatief sal Christene nou die geleentheid hê om nie langer die Islam-inisiatiewe te ondersteun nie. CFP onderneem om ten alle tye deursigtig te wees tov sy doen en late.

think

think

Hoekom behoort halaal-gesertifiseerde produkte nie gebruik te word nie?

Halaal-voedsel omsluit al daardie produkte wat die halaal-etiket dra. Die effek van die gelde wat vir die etiket van verskaffers verhaal word, sypel deur na alle verbruikers en nie net na die Moslem-minderheid wat slegs na raming 2% van die totale Suid-Afrikaanse bevolking uitmaak nie. Christenverbruikers betaal dus tantieme aan organisasies soos die Moslem Regsraad, National Independent Halaal Trust (NIHT), SA National Halaal Authority (SANHA), Islamic Council of SA (ICSA), asook Halaal South Africa. Genoemde organisasies is van die meer bekende beheerliggame vir halaal-etiketering in Suid-Afrika. Die vraag wat baie Christengelowiges hulleself afvra, is hoeveel moskees hulle deur die jare onbewustelik gefinansier het, deur die produkte met die halaal-etiket daarop te koop. Alhoewel Christene nie deur rituele of reëls aangaande die gebruik van voedsel geraak word nie, danksy hulle vryheid in Christus, het baie Christene ‘n probleem met die gebruik van halaal-gesertifiseerde produkte, aangesien dit aan allah dmv gebed gewy is voor verspreiding na die verbruiker. Die wydingsgebed aan allah (die Moslem-god wat nie dieselfde as die Drie-enige God is nie) word beskou as ‘n offer aan ‘n afgod, aldus die Bybel. Tog weet ons dat ons voedsel wat aan ‘n afgod gewy is mag eet as dit nie ons geloofsoortuiging sal benadeel nie. Ons is van mening dat baie Christene gemakliker daarmee sal wees om voedsel te gebruik wat nie op so ‘n wyse gewy is nie, indien hulle die keuse daartoe sou hê. Met die ingebruikstelling van die CFP-kenteken is hierdie keuse bewaarheid.

Wat is die voordele vir verskaffers wat ons inisiatief ondersteun?

Agv die Christenmeerderheid wat hierdie inisiatief graag wil ondersteun, sal die finansiële voordeel vir verskaffers wat produkte met ons geregistreerde handelsmerk dra, toeneem. Sodanige produkte sal gratis reklame op hierdie webwerf geniet. Vir Christenbesighede behoort die voordele wat deur die gebruik van ons handelsmerk geniet word, duidelik te wees.

cross

Wat is die voordele vir die verbruiker?

Vir die Christenverbruiker is daar die volgende voordele. Eerstens het hy die gemoedsrus dat die fondse wat dmv sy ondersteuning gegenereer word, die Kerk in ons land tot voordeel sal strek en nie die uitbreiding van Islam nie. Tweedens sal geen wydingsgebed oor kos voor verspreiding toegelaat word nie. Dit laat Christene, of ondersteuners van enige ander geloof, toe om hul eie gebruike te beoefen voor hulle ‘n maaltyd nuttig.

Hoe kan die verbruiker deel vorm van die inisiatief?

Aangesien die CFP ‘n nuwe maatskappy is en die grootste deel van die mark nog deur die halaal-etiket beheer word, sal die produkte met die CFP-etiket nie aan die begin vir alle verbruikers beskikbaar wees nie. Verbruikers het ‘n belangrike rol te speel om tot hierdie inisiatief se sukses by te dra. Indien genoeg klante op ‘n produk aandring wat nie deur hulle plaaslike supermark verskaf word nie, sal daardie winkel ‘n poging aanwend om die produk te vind en te verskaf. Met ‘n 98% nie-Moslem bevolking waarvan die meerderheid Christene is, is dit belangrik om die krag van getalle te erken. Hierdie kan ‘n projek vir Kerke word aangesien hulle daarby kan baat. Ons nooi alle verskaffers om ons toe te laat om hul produkte te bemark deur hul ligging en skakelbesonderhede te vertoon asook foto’s van hul produkte wat die CFP-etiket dra, op hierdie webtuiste te plaas. U kan ook by ons groep op Facebook aansluit om aan verskaffers die groeiende aantal ondersteuners van hierdie inisiatief te toon. Kom, wees ons stem en lig u plaaslike winkel in aangaande ons doel, skakelbesonderhede en plasing wat op hierdie webwerf gevind kan word.

Het u ‘n hartsbegeerte om die wêreld te bereik? In die Bothasrus-gemeente is ‘n groep dames wat wolmusse brei vir die matrose wat ons hawens besoek. Hulle verskaf duisende musse en skenk dit aan Hawesending vanwaar dit as simbool van Christus se liefde versprei word. Een dame stel dit so: “Dit is nie vir my moontlik om die Evangelie in verafgeleë plekke te versprei nie, maar ek kan my vernuf gebruik om die Hawesending van nut te wees.” Sodoende help haar handewerk om die Evangelie te deel. Deur kragte met ons saam te snoer en produkte met die CFP-kenteken daarop te koop, sal dit meehelp om die Evangelie te versprei. 
Hierdie video is uitstekend om te verduidelik hoe Islam die Halaal handel gebruik reg oor die wêreld, maar veral in Australie. Australie en Suid Afrika het albei slegs 'n 2% moslem bevolking. Hierdie video is 'n bietjie lank, maar ons wil graag almal wat meer wil weet aanmoedig om die tyd eenkant te plaas en hierdeur te kyk en te sien waarmee Islam mee besig is. 

 
Dankie dat u Christian Friendly Product besoek het. 

banner Christian Friendly Products